Vad är en limerick?

En limerick är en fyndig skämtvers som är uppbyggd enligt väldigt specifika regler. Den har ett visst antal versrader och ska helst innehålla en knorr på slutet. Versen har brittiskt ursprung och är uppkallad efter staden Limerick på Irland.

Innehåll

Syftet med limericken är att roa och locka till skratt. Ett annat syfte som gör limericken lite speciell, är att den oftast är utformad för att chockera åhöraren. Dess innehåll får nämligen gärna vara ekivokt, på gränsen till oanständigt. Därför gäller det att hålla sig inom gränserna för vad som anses vara accepterat, vilket inte alltid är så lätt att avgöra på förhand. Det bästa sättet att förstå vad en limerick är, är att läsa många limerickar. Följande är författad av Hasse Alfredson, som var en flitig limerick-makare.

Det bodde en kvinna i Gränna.

som sin stjärtmuskel så kunde spänna

att hon i detta hål

kunde strypa en ål

och till och med vässa en penna

Limerickens uppbyggnad

En limerick består av fem rader, varken mer eller mindre. Dessa rader ska rimma, enligt schemat a-a-b-b-a. Det betyder att första, andra och femte raden ska rimma med varandra, samma sak gäller tredje och fjärde raden. Sedan finns det vissa bestämmelser som gäller betoningen i raderna. Betoningen är till för att ge limericken sin speciella rytm och innebär att den första, andra och femte raden ska ha tre betonade stavelser. Den tredje och fjärde raden ska i sin tur ha två betonade stavelser. En annan viktig ingrediens i limericken är det sista ordet i första versen. Det brukar oftast vara ett geografiskt namn, till exempel ett land eller en ort, men kan även vara ett personnamn. En sista egenskap som kännetecknar limericken är att den ofta är väldigt fyndig. I sista raden får det gärna komma en slutkläm som binder ihop versen på ett kvickt sätt.